С Today'sDate365, се текущата дата бързо. Независимо дали имате компютър, таблет или смартфон, текущата дата ще се появи веднага.

Днес дата е:

Today'sDate365, презентация
Today'sDate365, презентация

Какво е датата днес? Много хора си задават този въпрос. Today'sDate365 е ден календар, който ви позволява да видите текущата дата бързо и безплатно.

Датата, defintion

Датата е индикация за време определянето на един ден. Григорианския календар, използван от повечето страни нарязани на годината за 12 месеца, 365 дни (366 през високосна година) и 28, 30 или член 31 дни в месеца (29 през високосна година).

Дата и IT

В компютрите, датата (метаданни) се използва за обозначаване на календарен ден в Григорианския календар. Датата показва следователно ден (както в обикновения смисъл), но могат да съдържат време на време зона.

Днешната дата, писане

Различни начини да се показват, посочване на текущата дата съществуват в различните страни: двете най-известните са на малко къс (дд-мм-гггг) и голям къс (гггг-мм-дд). ISO формат 8601 изисква използването на фурна цифри за годината и определя реда на всяка елементи като година, месец и ден.